070 330 55 38 lena@li-tyynesdotter.se

Den delade berättelsens betydelse för delaktighet

Flyktingmottagandet i Sverige är idag relativt välfungerande. Dock  kan det saknas forum för att få dela sin berättelse med någon utanför sin familj, vilket inte sällan leder till psykisk ohälsa och nedsatt förmåga att delta i det nya samhället.

Obearbetade, oberättade trauman och dess effekter på individuell nivå fortplantas i generationer. Barn till finska krigsbarn som kom till Sverige under andra världskriget kan vittna om detta. Dessa nu vuxna barn till finska krigsbarn och nyanlända från krig kan, genom att dela sina berättelser med varandra, mötas i det gemensamma mänskliga i oss, som vi alla delar lika. Igenkänningsfaktorn i det delade kan bidra till att skapa förutsättning för läkning. Även företrädare för det offentliga rummet i kommuner och organisationer kan uppleva behovet av att ha fler verktyg att erbjuda då man möter människor på flykt.

Projektet

Görs genom personliga filmade intervjuer med barn till finska krigsbarn samt nyanlända från krig som har fått uppehållstillstånd, gemensam workshop utifrån temat “Den delade berättelsens betydelse för delaktighet”, samt spridning av projektets resultat genom föreläsningar och visning av det filmade materialet.

Syftet

Är att visa på den personliga berättelsens betydelse för människors psykiska välmående, utveckling och delaktighet och därigenom minska inflytandet av negativa psykologiska mönster.

Målet

Är att skapa en mötesplats för nyanlända för utbyte av erfarenheter där den personliga berättelsen sätts i fokus.

Boka en föreläsning eller workshop

Kontakta mig för mer information så gör vi ett upplägg efter just era behov.

Projektet ”Den delade berättelsens betydelse för delaktighet” ägs av Kusfors Allaktivitetshusförening.