070 330 55 38 lena@li-tyynesdotter.se

Lena Jensen

Jag är utbildad sjuksköterska och skolsköterska, vilket jag jobbat med i större delen av mitt yrkesverksamma liv fram tills för ett par år sedan. I mitt yrke har jag träffat många människor, både patienter, elever och anhöriga med olika bakgrund. Gemensamt för alla är den förlösande effekt ett gott samtal kan ha, antingen enskilt eller i samtalsgrupp. Att lyssna och känna igen sig i andra kan vara läkande i sig, man upplever att man inte är ensam.

Jag har egen erfarenhet av självhjälpsgrupper som anhörig till beroendesjuka personer. Jag har också arbetat som gruppledare för barn och ungdomar som har anhöriga med beroendesjukdom. Att sätta ord på det man bär på och få lyssna på och känna igen sig i andra kan innebära starten på att tillfriskna från det medberoende man som anhörig drabbas av.

Mitt arbete som sjuksköterska fick mig till slut att bli långtidssjukskriven i omgångar. Projektidén med ”Den delade berättelsens betydelse för delaktighet” började gro och i samband med min rehabilitering påbörjades projektet. Förutom samtal är min erfarenhet att kreativt arbete med händerna sätter igång läkning för en stressad själ. Jag går och har gått kurser i Levande Verkstads metodik, vilken jag anser är en bra plattform att utgå i från när det gäller att frigöra sin kreativa förmåga.

Intresserad av att anlita mig eller vill du veta mer? Skriv ett mail så återkommer jag så snart jag kan!

15 + 7 =