070 330 55 38 lena@li-tyynesdotter.se

Kreativa mötesplatser

Att komma bort från prestationen, att gemensamt mötas i det skapande rummet där tystnad och samtal får flöda, det är en kreativ mötesplats för mig. I min metodik hämtar jag inspiration från Levande Verkstad, där berättelser får växa fram i en kreativ icke-presterande process. Den kreativa mötesplatsen ger utrymme för ett unikt tillfälle att känna igen sig i en annan individ. Där det sker finns ingen rädsla, endast medkänsla.

Processen kan liknas vid ett utforskande arbetssätt, inget specifikt resultat eftersträvas. Du som deltagare upptäcker glädjen i att vara en del i ett skapande sammanhang. Vi och dom – begrepp som förlorar sin innebörd blir istället till ett vi och ett nyupptäckt inre ”jag” som vill fortsätta växa och nyfiket utforska kreativa vägar. Har du en gång påbörjat din resa till din inre kreatör finns ingen återvändo.