070 330 55 38 lena@li-tyynesdotter.se

Workshops, seminarium och temadagar

Jag har ett stort kontaktnät och många samarbetspartners där jag som producent kan hjälpa er sätta ihop temadagar och seminarium med tematik omkring existensiell hälsa, traumabearbetning genom kreativa aktiviteter, berättande, kreativa mötesplatser och integration med inbjudna föreläsare och aktivitetsledare. Jag kan även ordna med catering och övernattning – och därmed erbjuda er ett helt paket från idé till praktiskt genomförande.

Jag själv bedriver workshops utifrån ”Levande Verkstads-modellen”, läs mer om detta under Kreativa mötesplatser.